Działy naszego sklepu:

kronospan - płyty i blaty kuchenne

Strona główna   |   O nas   |   Jak zamawiać   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Koszyk

Informacje ogólne

& 1

Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne warunki korzystania z oferty Internetowego Sklepu www.sklep.drewno.gliwice.pl
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej Serwisu i będą obowiązywały od daty ich opublikowania.

& 2

Sklep internetowy www.sklep.drewno.gliwice.pl  prowadzi Spółka Cywilna "DREWNO-BIS" z siedzibą w Gliwicach przy ul:Rybnickiej 153, o nr REGON:272289194, NIP:631-10-06-290.

& 3

Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych ogólnie Użytkownikami.

Realizacja zamówień

& 5

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.Sklep.drewno.gliwice.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

& 6

Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu i przesłanie go do sklep.drewno.gliwice.pl.

& 7

Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

& 8

Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z Serwisu potwierdzającą przyjęte zamówienie. Sklep.drewno.gliwice.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło zostać nie przyjęte do realizacji.

& 9

www.sklep.drewno.gliwice.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowanie w przypadkach uzasadaniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

& 10

Płatność za zamówiony towar musi nastąpić przelewem na konto właściciela Serwisu.Realizacja zamówienia rozpocznie się w dniu zaksięgowania wpłaty na konto bankowe.Jeżeli pieniądze nie wpłyną w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane.

& 11

Numer aktualnego rachunku bankowego właściciela Serwisu.

ING BANK ŚLĄSKI
39 1050 1298 1000 0023 1570 8566
KRYSTIAN WYSTRACH& 12

Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

& 13

www.sklep.drewno.gliwice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

& 14

www.sklep.drewno.gliwice.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególych towarów z oferty bez uprzedzenia.

& 15

Każde zamówienie potwierdzone jest Fakturą VAT.

& 16

Maksymalny czas realizacji zamówienie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wynosi ok 7 dni roboczych.

& 17

Odbiór zamówionego towaru osobiście w siedzibie firmy "DREWNO-BIS" ul.Rybnicka 153, Gliwice po uprzednim wyznaczeniu terminu odbioru przez pracowanika Serwisu.

& 18

Za materiał nie odebrany w terminie wyznaczonego odbioru firma nie odpowiada(termin 3-4 dni).

& 19

Z uwagi na ograniczone możliwości magazynowania po upływie(3-4 dni) od umówionej daty odbioru towaru naliczane będą odsetki za każdy dzień magazynowania w wysokości 1% wartości zamówienia.

& 20

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

Reklamacje

& 21

Reklamacje można składać osobiście w siedzibie firmy, w terminie 7dni licząc od daty otrzymania zamówionego towaru.

& 22

Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżeń,imieniem i nazwiskiem oraz numerem zamówienia.

& 23

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem powstałe w procesie realizacji zamówienia.Właściciel Serwisu w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru powstałe z winy Użytkownika.

Ochrona prywatności

& 24

Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

& 25

Dane osobowe, a w szczególności adres email może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu,a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu www.sklep.drewno.gliwice.pl

Odpowiedzialność

& 26

Złożenie przez Użytkownika zamówienia w Serwisie należy rozumieć jakos zawarcie jednorazowej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem sklep.drewno.gliwice.pl na wykonanie usługi określonej w zamówieniu.

& 27

Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niemożność ich wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od Właściciela Serwisu, w tym w szczególności, lecz nie ograniczając do:strajków, awari sieci telekomunikacyjnych luz systemów, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych.
W przypadku zaistnienia opisanych powyżej okoliczności sklep.drewno.gliwice.pl zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie poinformować Użytkownika o zaistniałym zdarzeniu i jego przyczynach.

Postanowienia ogólne 

& 28

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Oprogramowanie sklepu & hosting - GTK.PL