Dzia造 naszego sklepu:

kronospan - p造ty i blaty kuchenne

Strona g堯wna   |   O nas   |   Jak zamawia   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Koszyk

Informacje ogólne

& 1

Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, okre郵a ogólne warunki korzystania z oferty Internetowego Sklepu www.drewnobis.pl
Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu b璠 zamieszczane na stronie internetowej Firmy i b璠 obowi您ywa造 od daty ich opublikowania.

& 2

Sklep internetowy www.drewnobis.pl  prowadzi Spó趾a Cywilna "DREWNO-BIS" z siedzib w Gliwicach przy ul:Rybnickiej 153, o nr REGON:272289194, NIP:631-10-06-290.

& 3

Serwis dost瘼ny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych ogólnie U篡tkownikami.

Realizacja zamówie

& 5

Zamówienie mo積a sk豉da 24 godziny na dob, 7 dni w tygodniu przez ca造 rok.Sklep drewnobis.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ogranicze w korzystaniu ze sklepu.

& 6

Przez z這瞠nie zamówienia nale篡 rozumie wype軟ienie "formularza zamówienia" znajduj帷ego si na stronach sklepu i przes豉nie go do sklep.drewnobis.pl.

& 7

Sk豉daj帷y zamówienie jest zobowi您any do pe軟ego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wype軟ienia "formularza zamówienia".

& 8

Po z這瞠niu przez U篡tkownika zamówienia otrzyma on automatyczn odpowied z Serwisu potwierdzaj帷 przyj皻e zamówienie. Sklep.drewnobis.pl zastrzega sobie mo磧iwo嗆 telefonicznego potwierdzenia przyj璚ia zamówienia.Brak potwierdzenia przyj璚ia zamówienia oznacza, i zamówienie to mog這 zosta nie przyj皻e do realizacji.

& 9

www.drewnobis.pl w ka盥ym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowanie w przypadkach uzasadniaj帷ych w徠pliwo嗆 co do rzetelno軼i takiego zamówienia.

& 10

P豉tno嗆 za zamówiony towar musi nast徙i przelewem na konto Firmy. Realizacja zamówienia rozpocznie si w dniu zaksi璕owania wp豉ty na konto bankowe.Je瞠li pieni康ze nie wp造n w ci庵u 5 dni roboczych od daty z這瞠nia zamówienia, zostanie ono anulowane.

& 11

Numer aktualnego rachunku bankowego w豉軼iciela Serwisu.

ING BANK 印﹖KI
90 1050 1298 1000 0092 7574 2634
DREWNO BIS S.C.& 12

Ceny towarów znajduj帷ych si w ofercie Sklepu Internetowego s cenami brutto i zawieraj podatek VAT.

& 13

www.sklep.drewno.gliwice.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajduj帷ych si w ofercie bez uprzedzenia.Zmiana cen nie dotyczy zamówie przyj皻ych do realizacji.

& 14

www.sklep.drewno.gliwice.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególych towarów z oferty bez uprzedzenia.

& 15

Ka盥e zamówienie potwierdzone jest Faktur VAT.

& 16

Maksymalny czas realizacji zamówienie po zaksi璕owaniu pieni璠zy na koncie wynosi ok 10 dni roboczych.

& 17

Odbiór zamówionego towaru osobi軼ie w siedzibie firmy "DREWNO-BIS" ul.Rybnicka 153, Gliwice do 3 dni roboczych

& 18

Za materia nie odebrany w wyznaczonym terminie (do 3 dni roboczych) firma nie ponosi odpowiedzialno軼i.

& 19

Z uwagi na ograniczone mo磧iwo軼i magazynowania po up造wie(3-4 dni) od umówionej daty odbioru towaru naliczana zostanie op豉ta za magazynowanie w wysoko軼i 10 PLN za ka盥y dzie.

& 20

Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówie U篡tkownika.

Reklamacje

& 21

Reklamacje mo積a sk豉da osobi軼ie w siedzibie firmy, w terminie 14 dni licz帷 od daty otrzymania zamówionego towaru.

& 22

Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, wraz ze szczegó這wym opisem zastrze瞠,imieniem i nazwiskiem oraz numerem zamówienia.

& 23

Odpowiedzialno嗆 z tytu逝 gwarancji obejmuje wy陰cznie wady lub niezgodno軼i ze z這穎nym zamówieniem powsta貫 w procesie realizacji zamówienia. Firma nie ponosi odpowiedzialno軼i za uszkodzenia towaru powsta貫 z winy U篡tkownika.

Ochrona prywatno軼i

& 24

Wszelkie dane osobowe umieszczone przez U篡tkownika s przetwarzane zgodnie z Ustaw o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

& 25

Dane osobowe, a w szczególno軼i adres email mo瞠 zosta wykorzystany do przesy豉nia informacji na temat funkcjonowania Firmy,a tak瞠 sk豉dania ofert i informacji handlowych www.drewnobis.pl

Odpowiedzialno嗆

& 26

Z這瞠nie przez U篡tkownika zamówienia nale篡 rozumie jako zawarcie jednorazowej umowy pomi璠zy U篡tkownikiem a Firm www.drewnobis.pl na wykonanie us逝gi okre郵onej w zamówieniu.

& 27

W豉軼iciel Firmy nie ponosi odpowiedzialno軼i za opó幡ienia w 鈍iadczeniu us逝g lub niemo積o嗆 ich wykonania wynikaj帷e z dzia豉nia czynników niezale積ych od W豉軼iciela Firmy, w tym w szczególno軼i,np :strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów, nieprawid這wo軼i w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, katastrof naturalnych i innych zdarze losowych.
W przypadku zaistnienia opisanych powy瞠j okoliczno軼i www.drewnobis.pl zobowi您uje si w najszybszym mo磧iwym terminie poinformowa U篡tkownika o zaistnia造m zdarzeniu i jego przyczynach.

Postanowienia ogólne 

& 28

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Oprogramowanie sklepu & hosting - GTK.PL